Konkursy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYCH KONKURSACH! 

.................................................................................................. 

Konkurs CHART W KALENDARZU 2021   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 5 plików graficznych/zdjęć o tematyce dowolnej przedstawiającej charta.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem plików/zdjęć w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Pliki/zdjęcia nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 1 listopada 2020 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook do 3 listopada 2020 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: oczywiście kalendarze w ilości 5 szt. oraz gwarancja głównego zdjęcia w wybranym miesiącu, 3 obroże martingale do wyboru, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 3 szt. kalendarza, gwarancja głównego zdjęcia w wybranym miesiącu, 2 obroże martingale do wyboru, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 3 szt. kalendarza, gwarancja głównego zdjęcia w wybranym miesiącu, 1 obroża martingale do wyboru, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 50% rabatu na kalendarze, a do każdego zrealizowanego rabatu dołączamy pocztówkę, magnes i słodką niespodziankę. Ilość wyróżnień zależy od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

 

Konkurs MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 22 marca 2020 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook do 24 marca 2020 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 3 dowolnie wybrane obroże martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

- II miejsce: 2 dowolnie wybrane obroże martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 25% rabatu na obroże z materiału, a do każdego zrealizowanego rabatu dołączamy: kalendarz, pocztówkę, naklejkę, magnes i słodką niespodziankę. Ilość wyróżnień zależy od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

 

Konkurs SŁODKI CHART   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce SŁODKI CHART.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 23 lutego 2020 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 24 lutego 2020 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 3 dowolnie wybrane obroże martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

- II miejsce: 2 dowolnie wybrane obroże martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale z nowych modeli Nubuk (http://mundogalgo.com/product/search?query=nubuk), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz oczywiście słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 25% rabatu na obroże z materiału, a do każdego zrealizowanego rabatu dołączamy: kalendarz, pocztówkę, naklejkę, magnes i słodką niespodziankę. Ilość wyróżnień zależy od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

 

 

Konkurs ANIOŁ, NIE CHART   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce ANIOŁ, NIE CHART.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 31 grudnia 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 2 stycznia 2020 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: sweterek MERINO http://mundogalgo.com/product/search?query=merino, 3 egzemplarze Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 60% rabatu na sweterek MERINO http://mundogalgo.com/product/search?query=merino, 2 egzemplarze Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 30% rabatu na sweterek MERINO http://mundogalgo.com/product/search?query=merino, egzemplarz Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 15% rabatu na sweterki MERINO, a do każdego zrealizowanego rabatu dołączamy: kalendarz, pocztówkę, naklejkę, magnes i słodką niespodziankę. Ilość wyróżnień zależy od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs CHART JAK Z BAJKI   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce CHART JAK Z BAJKI.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?


Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 1 grudnia 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 2 grudnia 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 3 dowolnie wybrane obroże martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 3 egzemplarze Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 egzemplarze Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), egzemplarz Kalendarz CHARTY 2020 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2020.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 25% rabatu na obroże z materiału, a do każdego zrealizowanego rabatu dołączamy: kalendarz, pocztówkę, naklejkę, magnes i słodką niespodziankę. Ilość wyróżnień zależy od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs JESIENNA ZADUMA   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce JESIENNA ZADUMA.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 1 listopada 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 2 listopada 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: bezrękawnik PREMIUM  (http://mundogalgo.com/bezrekawnik-softshell-premium-dla-charta.html), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 75 % rabatu na  bezrękawnik PREMIUM  (http://mundogalgo.com/bezrekawnik-softshell-premium-dla-charta.html), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 50 % rabatu na  bezrękawnik PREMIUM  (http://mundogalgo.com/bezrekawnik-softshell-premium-dla-charta.html),  2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 20% rabatu na bęzrekawniki, pocztówek i naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs KONIEC WAKACJI CHARTA   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce KONIEC WAKACJI CHARTA.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 8 września 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 9 września 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 3 dowolnie wybrane obroże martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 25% rabatu na obroże z materiału, pocztówek i naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs CHART O ZACHODZIE SŁOŃCA   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce CHART O ZACHODZIE SŁOŃCA.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 31 lipca 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 1 lipca 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: jeden ręcznie zrobiony chart (http://mundogalgo.com/product/search?query=chart+dziergany), 2 naklejki z logo Mundo, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 75% rabatu na jednego ręcznie zrobionego charta (http://mundogalgo.com/product/search?query=chart+dziergany), 2 naklejki z logo Mundo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka,

- III miejsce: 50% rabatu na jednego ręcznie zrobionego charta (http://mundogalgo.com/product/search?query=chart+dziergany), 2 naklejki z logo Mundo, magnes oraz słodka niespodzianka

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 20% rabatu na dziergane charty, pocztówek, naklejek i magnesów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

Konkurs ROZWAŻNY I ROMANTYCZNY (CHART)   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce ROZWAŻNY I ROMANTYCZNY CHART.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo oraz zdjęcia, które wcześniej nie były zgłaszane do naszych konkursów.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 30 czerwca 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 1 lipca 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 2 koszulki chłodzące (http://mundogalgo.com/koszulka-chlodzaca.html), 2 naklejki z logo Mundo, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: koszulka chłodząca (http://mundogalgo.com/koszulka-chlodzaca.html), 2 naklejki z logo Mundo, breloczek z chartem, magnes oraz słodka niespodzianka,

- III miejsce: koszulka chłodząca (http://mundogalgo.com/koszulka-chlodzaca.html), 2 naklejki z logo Mundo, magnes oraz słodka niespodzianka

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 20% rabatu, pocztówek, naklejek i magnesów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs I'M YOUR FATHER   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce I'M YOUR FATHER.

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?


Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 31 maja 2019 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 1 czerwca 2019 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: 3 dowolnie wybrane obroże martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html, magnes oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 dowolnie wybrana obroża martingale (http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal), 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht, magnes oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 10% rabatu, pocztówek i naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

Konkurs MÓJ CHART MARZY O...   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce MÓJ CHART MARZY O...

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?


Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 16 grudnia 2018 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 12 listopada 2018 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: m.in. prezentowane na zajęciu 3 świąteczne obroże martingale w zimowych wzorach http://mundogalgo.com/product/search?query=obroża+martingale+zimowa, kalendarz CHARTY 2019 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2019.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 1 obroża martingale w zimowych wzorach http://mundogalgo.com/product/search?query=obroża+martingale+zimowa, kalendarz CHARTY 2019 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2019.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.ht…, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od…, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 1 obroża martingale w zimowych wzorach http://mundogalgo.com/product/search?query=obroża+martingale+zimowa, kalendarz CHARTY 2019 http://mundogalgo.com/kalendarz-charty-2019.html oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 10% rabatu, pocztówek i naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs JESIENNY CHART   

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce JESIENNY CHART:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna. Niewątpliwie w pierwszej kolejności do wytypowania zwycięzców będzie brany pod uwagę fakt pojawianie się na zdjęciu produktu Mundo Galgo.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 11 listopada 2018 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook 12 listopada 2018 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: prezentowane na zajęciu legowisko kangur o wymiarach max. 100x70 cm http://mundogalgo.com/legowisko-kangur.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.html, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od-1-do-10.html, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html oraz słodka niespodzianka.

- II miejsce: 50% rabat na prezentowane na zajęciu legowisko kangur o wymiarach max. 100x70 cm http://mundogalgo.com/legowisko-kangur.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.html, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od-1-do-10.html, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html oraz słodka niespodzianka.

- III miejsce: 25% rabat na prezentowane na zajęciu legowisko kangur o wymiarach max. 100x70 cm http://mundogalgo.com/legowisko-kangur.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo http://mundogalgo.com/naklejka-chart-ciemnogranatowa-698.html, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce http://mundogalgo.com/pocztowka-sighthounds-in-art-seria-od-1-do-10.html, breloczek z chartem http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-1.html oraz słodka niespodzianka.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci 10% rabatu, pocztówek i naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs WYPRAWA CHARTA    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce WYPRAWA CHARTA:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do 20 maja 2018 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w Wielkanoc 2018 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: prezentowany na zajęciu komplet obroża martingale (http://mundogalgo.com/obroza-martingale-rozne-kolory.html) + linowa smycz (http://mundogalgo.com/category/smycze-i-inne-linowe), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce, 

- II miejsce: 75% rabat na prezentowany na zajęciu komplet obroża martingale (http://mundogalgo.com/obroza-martingale-rozne-kolory.html) + linowa smycz (http://mundogalgo.com/category/smycze-i-inne-linowe), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce,

- III miejsce: 50% rabat na prezentowany na zajęciu komplet obroża martingale (http://mundogalgo.com/obroza-martingale-rozne-kolory.html) + linowa smycz (http://mundogalgo.com/category/smycze-i-inne-linowe), 2 naklejki z logo Mundo Galgo, komplet 10 pocztówek Charty w sztuce,

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci pocztówek, naklejek i rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs PRZYGODY CHARTA    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce PRZYGODY CHARTA:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do końca marca 2018 r. do godz. 23.59. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w Wielkanoc 2018 r. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: polarowy bezrękawnik z golfem http://mundogalgo.com/bezrekawnik-z-golfem-polar-dla-charta.html, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem, 

- II miejsce: 75% rabat na polarowy bezrękawnik z golfem http://mundogalgo.com/bezrekawnik-z-golfem-polar-dla-charta.html, gratis: 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem,

- III miejsce: 50% rabat na polarowy bezrękawnik z golfem http://mundogalgo.com/bezrekawnik-z-golfem-polar-dla-charta.html, gratis: 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem,

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci pocztówek, naklejek i rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs MIŁOŚĆ CHARTA    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce MIŁOŚĆ CHARTA:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do poniedziałku 19 lutego 2018 r. do godz. 12.00. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 19 lutego 2018 r. do godz. 20.00. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: obroża martingale http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal, smycz parciana http://mundogalgo.com/category/smycze-parciana, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem, 

- II miejsce: 75% rabat na obrożę martingale http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal, smycz parcianą http://mundogalgo.com/category/smycze-parciana, gratis: 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem,

- III miejsce: 50% rabat na obrożę martingale http://mundogalgo.com/category/obroze-z-materialu?horizontal, smycz parcianą http://mundogalgo.com/category/smycze-parciana, gratis: 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem,

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci kalendarzy i rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

Konkurs BIAŁY CHART    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce BIAŁY CHART:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do poniedziałku 22 stycznia 2018 r. do godz. 12.00. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 22 stycznia 2018 r. do godz. 20.00. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: zimowa kurtka do wyboru (http://mundogalgo.com/product/search?query=kurtka+zimowa), kalendarz CHARTY 2018, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem

- II miejsce: 75% rabat na zimową kurtkę do wyboru (http://mundogalgo.com/product/search?query=kurtka+zimowa), kalendarz CHARTY 2018, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem

- III miejsce: 50% rabat na zimową kurtkę do wyboru (http://mundogalgo.com/product/search?query=kurtka+zimowa), kalendarz CHARTY 2018, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci kalendarzy i rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs GRZECZNY CHART    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce GRZECZNY CHART:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?

Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do poniedziałku 11 grudnia 2017 r. do godz. 12.00. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając I, II i III miejsce. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 11 grudnia 2017 r. do godz. 20.00. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą w konkursie jest:

- I miejsce: świąteczna obroża typu martingale do wyboru: http://mundogalgo.com/obroza-martingale-swiateczna.html, kalendarz CHARTY 2018, pocztówka świąteczna, 2 naklejki z logo Mundo Galgo, skórzany wisiorek, breloczek z chartem

- II miejsce: świąteczna obroża typu martingale do wyboru: http://mundogalgo.com/obroza-martingale-swiateczna.html, kalendarz CHARTY 2018 oraz pocztówka świąteczna

- III miejsce: świąteczna obroża typu martingale do wyboru: http://mundogalgo.com/obroza-martingale-swiateczna.html, kalendarz CHARTY 2018.

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci świątecznych pocztówek i rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:

- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

 

Konkurs CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?    

 

I. NA CZYM POLEGA ZADANIE KONKURSOWE?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?:

1. Uczestnik podaje, kto jest autorem pliku/zdjęcia w opisie, wiadomości prywatnej na FB lub mailem (info@mundogalgo.com). 

2. Jeśli uczestnik nie chce, by podpisywać w materiałach promocyjnych, kto jest autorem pliku/zdjęcia, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.

3. Plik/zdjęcie nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć).

Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.II. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do poniedziałku 20 listopada 2017 r. do godz. 12.00. 
  

IV. KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM KONKURSU?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 20 listopada 2017 r. do godz. 20.00. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. NAGRODY
Nagrodą główną w konkursie jest elegancka obroża typu martingale do wyboru:

http://mundogalgo.com/obroza-martingale-193.html

http://mundogalgo.com/obroza-martingale-194.html

http://mundogalgo.com/obroza-martingale-195.html

Organizatorzy przewidują również dodatkowe wyróżnienia w postaci rabatów w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 wyróżnienie
- do 20 osób zgłoszonych – 2 wyróżnienia
- do 30 osób zgłoszonych – 3 wyróżnienia – i tak dalej.    

 

VII. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

Konkurs JESIENNY CHART?    

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce JESIENNY CHART - fotografia nie powinna zawierać znaku wodnego (w przeciwnym wypadku organizator konkursu może sam je usunąć). Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do poniedziałku 16 października 2017 r. do godz. 23.59. 
  

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 17 października 2017 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest ręcznie wykonany komin ocieplający (http://mundogalgo.com/recznie-robiony-komin-ocieplajacy-rozne-kolory.html). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.    

 

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

..............................................................

 

Konkurs JAKIEGO MASZ CHARTA?  

  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny/zdjęcie o tematyce JAKIEGO MASZ CHARTA:
- bez znaku wodnego
- z imieniem psa oraz nr kategorii, w której bierze udział Twój pupil:
1. charcik włoski
2. chart angielski whippet
3. chart angielski greyhound
4. chart afgański
5. chart rosyjski borzoj
6. chart polski
7. chart afrykański azawakh
8. chart hiszpański galgo
9. wilczarz irlandzki
10. chart węgierski
11. chart perski saluki
12. chart szkocki deerhound
13. chart arabski sloughi
14. basenji
15. rasy chartów nieuznane przez FCI (np. chart kirgiski tajgan, chortaj, rampur, windsprite, silken windhound, chart środkowoazjatycki tazy, chippiparai, rajapalayam, rampur greyhound, mudhol hound, bakhmull, kanni)
16. mieszańce, lucher, w typie charta, krzyżówki z chartami (np. manchester terrier, english toy terrier)
17. sekcja pierwotnych ras myśliwskich (np. pies faraona, podenco z Ibizy, podengo portugalski, podenco kanaryjski, thai ridgeback)
18. typ chartowaty (np. nagi pies meksykański, nagi pies peruwiański, cirneco dell’Etna)
19. inna (podaj jaka)II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić do wtorku 5 września 2017 r. do godz. 23.59. 
 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  
 

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 6 września 2017 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest elegancka obroża typu martingale (http://mundogalgo.com/obroza-martingale-191.html). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.    
Zwycięskie oraz wyróżnione zdjęcia będą z nami na stałe w Sklepowej Galerii - zostaną wydrukowane i powieszone jako przedstawiciele charcich ras w pracowni i sklepie stacjonarnym Mundo Galgo w Poznaniu przy ul. Grottgera 3a/17.
 

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu, sklepowej galerii etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań.  

..............................................................

 

Konkurs NIEGRZECZNY CHART   

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny bez znaku wodnego o tematyce NIEGRZECZNY CHART. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku graficznego w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie/plik graficzny można zgłosić od 31 maja 2017 r., do 5 czerwca 2017 r. do godz. 23.59.

  

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku graficznego zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii/pliku, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/plik do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/pliku spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie/plik powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia/pliku.  

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć/plików graficznych najbardziej oryginalną fotografię/plik, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 6 czerwca 2017 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie są wybrane przez zwycięzce 3 produkty akcesoriów biżuteryjnych (http://mundogalgo.com/category/akcesoria-zestawy-bizuteryjne). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.    

 

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnik, zgłaszając zdjęcie/plik graficzny do konkursu, zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/pliku przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu etc.) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia/pliku każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie zdjęcia/pliku poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęcia/pliku. Organizator może kadrować zdjęcie/plik i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnienie, usunięcie znaku wodnego etc.). W przypadku zdjęcia/pliku przedstawiającego postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii/pliku (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęcia/pliku przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęcia/pliku na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać.  

 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Mundo Galgo Natalia Janowska ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań. 

 

..............................................................

 

Konkurs ZABAWY CHARTA 

  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny o tematyce ZABAWY CHARTA. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie można zgłasić od 5 kwietnia 2017 r. do 9 kwietnia 2017 r. do godz. 23.59.    

 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 10 kwietnia 2017 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.   

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest zestaw charcich zawieszek na choinkę. Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.   

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach, (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz wprowadzanie do obrotu i  rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. Organizator może kadrować zdjęcia i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnić zdjęcie, usunąć znak wodny). W przypadku zdjęć przedstawiających postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęć przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęć na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Natalia Janowska Mundo Galgo ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań.

 

..............................................................Konkurs ELEGANCKI CHART 

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny o tematyce ELEGANCKI CHART. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie można zgłasić od 1 lutego 2017 r. do 5 lutego 2017 r. do godz. 23.59.  

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia spełniającego warunki z punktu VII; w takim przypadku osoba zgłaszająca zdjęcie powinna poinformować Organizatora, kto jest autorem zdjęcia.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 6 lutego 2017 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.  

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest zestaw charcich zawieszek na choinkę. Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.   

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych, promocyjnych i produktach, (w tym m.in. na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, w kalendarzu), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz wprowadzanie do obrotu i  rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. Organizator może kadrować zdjęcia i wprowadzać w nich modyfikacje (np. rozjaśnić zdjęcie, usunąć znak wodny). W przypadku zdjęć przedstawiających postać ludzką, autor oświadcza, że uzyskał zgodę osób widocznych na fotografii (lub ich prawnych opiekunów) na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora. Organizator konkursu podając wyniki konkursu poinformuje o imieniu i nazwisku Uczestnika konkursu. W przypadku wykorzystania zdjęć przez Organizatora w sposób wskazany w pkt VII, autorzy wyrażają zgodę na to, aby Organizator konkursu mógł zamieścić informację o autorze zdjęć na materiałach informacyjnych, promocyjnych lub produktach lub aby mógł takiej informacji nie zamieszczać. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Natalia Janowska Mundo Galgo ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań.

.............................................................. 


Konkurs ZIMOWY CHART 

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 plik graficzny o tematyce ZIMOWY CHART. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/pliku w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcie można zgłasić od 6 grudnia 2016 r. do 11 grudnia 2016 r. do godz. 23.59. 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/pliku zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 12 grudnia 2016 r. do godz. 12. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na który zostanie wysłana nagroda.  

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest zestaw charcich zawieszek na choinkę. Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.   

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.  

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Natalia Janowska Mundo Galgo ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań.

..............................................................

 

Konkurs UŚMIECH CHARTA  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 3 pliki graficzne o tematyce UŚMIECH CHARTA. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :)  

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 8 października 2016 r. do 16 października 2016 r. do godz. 23.59. 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 17 października 2016 r. do godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda. 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest płaszcz przeciwdeszczowy. Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.  

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Natalia Janowska Mundo Galgo ul. Jana Matejki 46/7a, 60-767 Poznań.


..............................................................

Konkurs CHARCIE NOSY

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 3 pliki graficzne o tematyce CHARCIE NOSY. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :) 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 13 września 2016 r. do 18 września 2016 r. do godz. 23.59.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób

LUB

b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 19 września 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda.

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest obroża martingale z kryształowymi nitami. Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej. 

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.

 


Konkurs CHART I WODA

  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza maksymalnie 3 pliki graficzne o tematyce CHART I WODA. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli polubisz i udostępnisz post z konkursem :) 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 22 sierpnia 2016 r. do 28 sierpnia 2016 r. do godz. 23.59. 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób 

LUB 

b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 29 sierpnia 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda. 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie są:
- zatrzask do samochodowych pasów bezpieczeństwa dla psa (http://mundogalgo.com/zatrzask-do-pasow-samochodowych.html)
- breloczek z chartem i gwizdkiem do nawoływania psa (http://mundogalgo.com/gwizdek-do-nawolywania-psa.html)
- breloczek z chartem (http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-398.html). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody w postaci breloczka z chartem (http://mundogalgo.com/breloczek-z-chartem-398.html) oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.  

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.Konkurs CHARCI JĘZYK

  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające CHARCI JĘZYK. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. Będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz post z konkursem :) 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 6 lipca 2016 r. do 12 lipca 2016 r. do godz. 23.59. 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 13 lipca 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie są 3 zestawy biżuteryjne z chartami (zwycięzca wybiera 3 spośród 5) (http://mundogalgo.com/category/akcesoria-zestawy-bizuteryjne). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody w postaci zakładek do książek z chartem oraz rabaty w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.  

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.

.........................................................................................................................................................................................................................


Konkurs CHARCIE DZIECII. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające CHARCIE DZIECI. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 1 czerwca 2016 r. do 5 czerwca 2016 r. do godz. 23.59. 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda 

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest letni kocyk (zwycięzca wybiera kolory) (http://mundogalgo.com/letni-kocyk.html). Organizatorzy przewidują również dodatkowe nagrody niespodzianki w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.  

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO. 

 
.........................................................................................................................................................................................................................

 

  

Konkurs ZIEWAJĄCY CHART

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające ZIEWAJĄCY CHARTA. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook – wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU. 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 15 maja 2016 r. do 22 maja 2016 r. do godz. 9.59.

 

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która:
a). jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób
LUB
b). mająca zgodę na udział w konkursie autora zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu IV. a). oraz zgodę na wykorzystanie zdjęcia/zdjęć spełniającego warunki z punktu VII.  

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 22 maja 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda 

VI. Nagrody

Nagrodą główną w konkursie bluza dresowa (zwycięzca wybiera kolor) i zestaw charcich naklejek (http://mundogalgo.com/bluza-dla-charta-rozne-wzory.html). Organizatorzy przewidują również nagrody dodatkowe w postaci zestawu naklejek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych – 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych – 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych – 3 dodatkowe nagrody – i tak dalej.  

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć. 

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.

 

 
.........................................................................................................................................................................................................................
 

Konkurs BIEGNĄCY CHART

  

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające BIEGNĄCEGO CHARTA. Interpretacja dowolna. 

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook - wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie POST Z KONKURSEM NA FACEBOOKU.

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 8 kwietnia 2016 r. do 16 kwietnia 2016 r. do godz. 9.59.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 16 kwietnia 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda

VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest zestaw 3 czapraków: 2 koszulek coursingowych oraz 1 koszulki jaskrawej (http://mundogalgo.com/category/trappings). Organizatorzy przewidują również nagrody dodatkowe w postaci pojedynczych koszulek w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych - 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych - 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych - 3 dodatkowe nagrody - i tak dalej.. 

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.

 

 
.........................................................................................................................................................................................................................
Wiosenny konkurs PORTRET CHARTA

 


I. Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające PORTRET CHARTA. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook - wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie.

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 16 marca 2016 r. do 21 marca 2016 r. do godz. 9.59.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda


VI. Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest zestaw 3 ozdobnych chwościków z kryształkami i minerałami (http://mundogalgo.com/category/obroze-wisiorki), które można przypiąć do obroży psa. Organizatorzy przewidują również nagrody dodatkowe w postaci skórzanych wisiorków w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych - 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych - 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych - 3 dodatkowe nagrody - i tak dalej..

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.

 
.........................................................................................................................................................................................................................

Konkurs walentynkowy o przytulaniu...


I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające JAK PRZYTULA SIĘ TWÓJ CHART. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook - wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie 

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 5 lutego 2016 r. do 14 lutego 2016 r. do godz. 9.59.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 1 nagrodę główną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 14 lutego 2016 r. o godz. 12. Zwycięzca/zwyciężcy zostaną poproszeni o kontakt, w którym podadzą dane adresowe, na które zostanie wysłana nagroda


VI. Nagrody
Nagrodą główną w konkursie jest kołderka wykonana z miękkiego pluszu, z owatą w środku i we wzory w serduszka, dostępna tu http://mundogalgo.com/miekka-kolderka.html. Organizatorzy przewidują również nagrody dodatkowe w zależności od ilości osób biorących udział, tj.:
- do 10 osób zgłoszonych - 1 dodatkowa nagroda
- do 20 osób zgłoszonych - 2 dodatkowe nagrody
- do 30 osób zgłoszonych - 3 dodatkowe nagrody - i tak dalej.

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.Konkurs "Oryginalne nakrycie głowy charta"

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 3 pliki graficzne przedstawiające nietypowe, śmieszne lub oryginalne nakrycie głowy charta. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?
Zgłoszenie do konkursu następuje przez Facebook w 4 krokach:
1. polubić fanpage MUNDO GALGO https://www.facebook.com/mundogalgo
2. wklejenie zdjęcia w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie
3. udostępnić post z konkursem na swoim profilu
4. zapisać się na Newsletter (jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, to na newsletter możesz tu http://mundogalgo.com/newsletter/add)

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 4 stycznia 2016 r. do 10 stycznia 2016 r. do godz. 23.59.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia/zdjęć zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej/zgłoszonych fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcie/zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając 3 nagrody.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 11 stycznia 2016 r. o godz. 12. Zwycięzcy zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na które zostaną wysłane nagrody oraz wymiary psa w celu przygotowania nagrody.

VI. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest ręcznie robiona na drutach czapka dla charta http://mundogalgo.com/czapka-dla-charta-rozne-kolory.html.

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcia do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęć poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO.
Konkurs "Ulubione zdjęcie mojego charta"

 

I. Na czym polega zadanie konkursowe?

Uczestnik konkursu zgłasza 1 zdjęcie przedstawiające charta. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?

 • zgłoszenie do konkursu następuje poprzez jedną z dwóch dostępnych opcji: przez Facebook lub mailowo
 • zgłoszenie przez Facebook:

1. polubić fanpage MUNDO GALGO https://www.facebook.com/mundogalgo

2. wklejenie zdjęcia w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie https://www.facebook.com/mundogalgo/photos/a.705995772769327.1073741828.701351079900463/909662469069322/?type=3&theater

3. udostępnić post z konkursem na swoim profilu

 • zgłoszenie przez maila:

1. zarejestrować się w sklepie mundogalgo.com (http://mundogalgo.com/user/createAccount)

2. zapisać się na Newsletter (jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, to na newsletter możesz tu http://mundogalgo.com/newsletter/add)

3. przesłaniu zdjęcia na adres e-mail: info@mundogalgo.com (organizator opublikuje je na swoi profilu na portalu Facebook, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę)

III. Czas trwania konkursu

Zdjęcia można zgłaszać od 1 grudnia 2015 r. do 5 listopada 2015 r. do godz. 18.00.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a zgłoszenie przez nią zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając pierwsze miejsce.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 5 grudnia 2015 r. o godz. 20. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na które zostaną wysłane nagrody oraz wymiary psa w celu przygotowania nagrody.


VI. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest szyty na miarę płaszczyk zimowy wykonany z prawdziwej wełny, podszyty grubym polarem http://mundogalgo.com/welniany-plaszczyk-na-zime-dla-charta-krata.html.

VII. Wykorzystanie zdjęć

Uczestnicy, zgłaszając zdjęcie do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO...........................................................................................................................................................................................................


Konkurs "Śpiacy chart" 


I. Na czym polega zadanie konkursowe?
Uczestnik konkursu zgłasza 1 zdjęcie przedstawiające śpiącego charta. Interpretacja dowolna.

II. Jak zgłosić się do konkursu?

 • zgłoszenie do konkursu następuje poprzez jedną z dwóch dostępnych opcji: przez Facebook lub mailowo
 • zgłoszenie przez Facebook:
 1. polubić fanpage MUNDO GALGO https://www.facebook.com/mundogalgo
 2. wklejenie zdjęcia/zdjęć w komentarzu do postu na Facebooku informującym o konkursie https://www.facebook.com/mundogalgo/photos/a.705995772769327.1073741828.701351079900463/909662469069322/?type=3&theater
 3. udostępnić post z konkursem na swoim profilu
 • zgłoszenie przez maila:
 1. zarejestrować się w sklepie mundogalgo.com (http://mundogalgo.com/user/createAccount)
 2. zapisać się na Newsletter (jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, to na newsletter możesz tu http://mundogalgo.com/newsletter/add)
 3. przesłaniu zdjęcia na adres e-mail: info@mundogalgo.com (organizator opublikuje je na swoi profilu na portalu Facebook, na co uczestnik konkursu wyraża zgodę)

III. Czas trwania konkursu
Zdjęcia można zgłaszać od 16 listopada 2015 r. do 22 listopada 2015 r. do godz. 20.00.

IV. Kto może być uczestnikiem konkursu?
Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która jest autorem zdjęcia zgłoszonego do konkursu, przysługują jej majątkowe prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia, a zgłoszenie przez nią zdjęcia do konkursu nie narusza praw innych osób.

V. Rozstrzygnięcie konkursu
Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu wybierze spośród zgłoszonych zdjęć najbardziej oryginalną fotografię, przyznając pierwsze miejsce.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu sklepu MUNDO GALGO na portalu Facebook w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 18. Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt, w którym poda dane adresowe, na które zostaną wysłane nagrody.


VI. Nagrody
Nagrodą w konkursie jest piżama dla charta wykonana miękkiego, miłego w dotyku materiału polarowego, z którego szyje się m.in. kocyki dla niemowląt i małych dzieci. Piżamka jest cieplutka, dwustronnie puszysta, wygodna i zapewnia swobodę ruchów. Jest łatwa w zakładaniu i dopasowaniu dzięki wszytym ściągaczom oraz wyprofilowanemu golfowi, który otula szyję. Piżamka ma kolor écru w łapki.

VII. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnicy, zgłaszając zdjęcie do konkursu, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć przez Organizatora konkursu w jego materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym na stronie internetowej i profilu Facebook sklepu MUNDO GALGO, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (licencja niewyłączna). Zezwolenie obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

VIII. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Fajna Sp. z o.o., ul. Kiemliczów 3, 60-174 Poznań – właściciel sklepu MUNDO GALGO...........................................................................................................................................................................................................Konkurs "Zmarznięty chart"